Gran diumenge de a la i trobada sorpresa amb @visualpanic ( ens devem una foto!! ) em tingut molt bon ambient.
12 years ago
© 2011 xelar. All rights reserved.